Vision:

Vi vill Främja individens mål och drömmar. Vi vill röja undan det som står i vägen för att nå dit. Läs mer om Främjas värdegrund.

verksamheter: 

Främja bedriver socialt omsorgsarbete utifrån lagstiftningarna SoL och LSS för personer som av olika anledningar behöver stöd i sin vardag. 

JOBBA HOS OSS: 

Är du intresserad av att arbeta på Främja? 
Fyll i din ansökan här!

 


 
 

NYHETER:

 

 

I dag består Främja av följande verksamheter:

 

 
Östervägen SERVICEBOSTÄDER i solna

Östervägen SERVICEBOSTÄDER i solna

dagliga verksamheten 

dagliga verksamheten 

Ungdomsboendena Badstigen & Skarpskytten  

Ungdomsboendena Badstigen & Skarpskytten

 

UNgdomsboende i Uppsala

UNgdomsboende i Uppsala

Heleneborgsgatan Servicebostäder

Heleneborgsgatan Servicebostäder

Korttidsboendet GREVgatan

Korttidsboendet GREVgatan

Familjehem  

Familjehem

 

UNGDOMSBOENDE på Krukmakargaratan

UNGDOMSBOENDE på Krukmakargaratan