Vision:

Vi vill Främja individens mål och drömmar. Vi vill röja undan det som står i vägen för att nå dit. Läs mer om Främjas värdegrund.

verksamheter: 

Främja bedriver socialt omsorgsarbete utifrån lagstiftningarna SoL och LSS för personer som av olika anledningar behöver stöd i sin vardag. 

JOBBA HOS OSS: 

Är du intresserad av att arbeta på Främja? 
JUST NU söker vi medarbetare till vårt vuxenboende i Solna.
Fyll i din ansökan här!

 


I dag består Främja av följande verksamheter:

 

 
 Östervägen SERVICEBOSTÄDER i solna

Östervägen SERVICEBOSTÄDER i solna

 dagliga verksamheten 

dagliga verksamheten 

 Ungdomsboendena Badstigen & Skarpskytten   

Ungdomsboendena Badstigen & Skarpskytten

 

 UNgdomsboende i Uppsala

UNgdomsboende i Uppsala

 Heleneborgsgatan Servicebostäder

Heleneborgsgatan Servicebostäder

 Korttidsboendet GREVgatan

Korttidsboendet GREVgatan

 Familjehem   

Familjehem