Vi främjar individens mål och drömmar

Boenden och daglig verksamhet
utifrån individens unika behov

Främja bedriver socialt omsorgsarbete utifrån lagstiftningarna SoL och LSS
för personer som av olika anledningar behöver stöd i sin vardag. 

 

 

I dag består Främja av följande verksamheter:

 

 Östervägen SERVICEBOSTÄDER i solna

Östervägen SERVICEBOSTÄDER i solna

 dagliga verksamheten

dagliga verksamheten

 Ungdomsboendena Badstigen & Skarpskytten

Ungdomsboendena Badstigen & Skarpskytten

 UNgdomsboende i Uppsala

UNgdomsboende i Uppsala

 Heleneborgsgatan Servicebostäder

Heleneborgsgatan Servicebostäder

 Korttidsboendet GREVgatan

Korttidsboendet GREVgatan

 Familjehem

Familjehem