Vi främjar individens mål och drömmar

Boenden och daglig verksamhet
utifrån individens unika behov

Främja bedriver socialt omsorgsarbete utifrån lagstiftningarna SoL och LSS
för personer som av olika anledningar behöver stöd i sin vardag. 

 

 

Hot Och våld bild-100.jpg


Hot och våld utbildning

Förebyggande och hantering av hot och våld i omsorgen


Utbildningen erbjuder praktisk kompetens som skapar trygghet i svåra situationer.


I dag består Främja av följande verksamheter:

 

Östervägen SERVICEBOSTÄDER i solna

Östervägen SERVICEBOSTÄDER i solna

dagliga verksamheten

dagliga verksamheten

Ungdomsboendena Badstigen & Skarpskytten

Ungdomsboendena Badstigen & Skarpskytten

UNgdomsboende i Uppsala

UNgdomsboende i Uppsala

Heleneborgsgatan Servicebostäder

Heleneborgsgatan Servicebostäder

Korttidsboendet GREVgatan

Korttidsboendet GREVgatan

Familjehem

Familjehem