Lagrum:  SoL och LSS
Ålder: 10-18 år

Föreståndare
Signe Lönsted
Beteendevetare
signe@framja.se
0739 76 27 04

 

 

Familjehemsverksamhet med konsulentstöd

Främjas familjehem erbjuder skräddarsydda lösningar anpassade efter ungdomens behov, förutsättningar och aktuella livssituation. 

Vi har särskild kompetens och erfarenhet av uppdrag där det visat sig att insatserna i ett vanligt familjehem varit otillräckliga. I andra situationer kan det handla om ett behov av förstärkta insatser efter en sjukhusvistelse inom psykiatrin och BUP. 

Vår målgrupp är ungdomar som behöver ett stöd utöver det vanliga. Oftast finns det en neuropsykiatrisk diagnos med i bilden som har försvårat livssituationen. I andra fall kan det finnas andra anledningar till att man behöver vistas utanför sitt eget hem under en period, ex. en kris i familjen eller av andra orsaker.

Vi kan då erbjuda ett förstärkt familjehem, anpassade stödinsatser för ungdomen och dennes nätverk samt ett professionellt konsulentstöd till familjehemmet. Vi arbetar i team kring ungdomen där det ingår engagerade medarbetare, socionomer, sjuksköterskor och läkare. 

Vår målsättning är att möta ungdomen där hen befinner sig, utgå från det som fungerar i vardagen, minska stress och överkrav, öka trygghet, motivation och självkänsla för att på så sätt uppnå en högre grad av välbefinnande och självständighet hos ungdomen.