Bilder och annat från typ Järna
 

Erik Norlin - Poetiskt och dramatiskt ”ickefoto”
 Ivar Heckscher -  Broderiexpression, en befriad resa genom tidlös textil kons
Britta Heckscher & Greger Jansson - Måleri med mera...

19 September 11:00-17:00
20 September 11:00-17:00
21 September 15:00-19:00