Tillstånd: SoL 7. 1. 3
(hem för viss annan heldygnsvård)
Korttidsboende
Ålder: 18-30 år
Platser: 7

Kontakt:
Grevgatan 7
114 53 Stockholm
Tel: +46 72-561 12 31
 

Föreståndare:
Anne-Catrine Nymoen
mina@framja.se
+46 735-80 93 22

Samordnare:
Maria Åström Burger
maria.astrom@framja.se
+ 072-387 57 49

Korttidsboendet
Grevgatan

Vill du bo i hjärtat av Östermalm med Djurgårdens promenadstråk runt knuten?

Främjas korttidsboendet på Grevgatan vänder sig till unga vuxna 18-30 år med psykiska funktionsnedsättningar som under en tid behöver ett omfattande stöd i sitt vardagsliv. 

Bo enskilt men ändå tillsammans

Korttidsboendet på Grevgatan består av en stor sexrumslägenhet med plats för fyra boende. I lägenheten finns ett stort kök samt vardagsrum för gemensamt umgänge. Boendet skiljer sig från ett traditionellt LSS-boende genom att vi erbjuder möjlighet till att bo i eget rum men med direkt anslutning till gemensamma utrymmen. Du behöver alltså inte bo i en helt egen lägenhet om det är en för stor utmaning. 
Korttidsboendet är bemannat dygnet runt och vid behov med förstärkt vakande nattpersonal.

Hjälp till långsiktig boendesituation

Till baslägenheten finns tre enrumslägenheter, så kallade satellitlägenheter, knutna vilket ger dig möjlighet att träna på ett mer självständigt boende inför ditt nästa steg ut i gruppbostad, servicebostad eller helt egen lägenhet.

Diagnoser på Grevgatan

Verksamheten är anpassad för personer med följande diagnoser: Autismspektrum, ADHD, tvångssyndrom, självskadebeteende, personlighetsstörningar, ätstörningar och traumatiserade tillstånd.
Verksamheten är uppbyggd så att du till exempel kan komma direkt från slutenvård vård i landstingets och få möjlighet att anpassa dig till ett mer normalt dagligt liv i en trygg miljö med gediget stöd från kvalificerade medarbetare. En del av dem som kommer till Grevgatan har tidigare bott i egen lägenhet med till exempel boendestöd men efterfrågat ett mer omfattande stöd. Du kan bo hos oss på Grevgatan från tre månader upp till tre år.

Vad vill du göra på din fritid?

Vi lägger stort fokus på att erbjuda en aktiv och meningsfull fritid för våra boende med fokus på kulturella aktiviter, utflykter etc. Verksamheten ligger i hjärtat på Östermalm med närhet till både kollektivtrafik och servicebutiker. Det finns även möjlighet att avnjuta den vackra naturen på Djurgården som ligger på gångavstånd från Grevgatan.