HOT OCH VÅLD UTBILDNING

Förebyggande och hantering av hot och våld i omsorgen

Utbildningen ger praktisk kompetens
som skapar trygghet i svåra situationer

FRÅN EN MEDARBETARE TILL EN ANNAN
Vi lär oss av varandras verkliga erfarenheter med exempel som utgår från just er verksamhet. Alla är med och delar kunskap i en lärorik dialog.

KONKRETA VERKTYG
Pyramiden är en enkel och mycket användbar modell som skapar tydlighet i hur vi på ett metodikst sätt hanterar hot och våld redan innan det uppstår. Ni får med er handgripligt material för att själva kunna fortsätta dialogen på ett effektivt sätt på er verksamhet.

Pyramid modellen.

Pyramid modellen.

TEAMBUILDING
När man vågar dela stärks hela gruppen vilket skapar tillit både som grupp och som individ.

GENOMGÅNG AV JURIDIKEN
Ni får koll på några av de juridiska aspekter som styr verksamheten, vilket hjälper er att fatta riktiga beslut grundade i de lagar och regler vi har att följa.

FYSISKT INGRIPANDE
Vi lär ut enkla fysiska tekniker som minskar risken för skador på medarbetare och omsorgstagare i lägen där det krävs ett fysiskt ingripande.

Fyll i intresseanmälan nedan:

Namn *
Namn