Information om personuppgiftsbehandling:

Främja AB behandlar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). När du söker arbete inom Främja AB sparar vi dina personuppgifter som namn, adress, personnummer e-post och telefonnummer.

 

Dina rättigheter

Förutom att du har rätt att veta vilken information vi har om dig kan du även begära att felaktiga uppgifter rättas, och att uppgifterna begränsas eller tas bort.  

Skulle du uppleva att Främja AB behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du rätt att vända dig till Datainspektionen (datainspektionen@datainspektionen.se) för att lämna klagomål. För att vi ska kunna hjälpa dig så snabbt som möjligt önskar vi att du vänder dig till oss i första hand. Det är viktigt att du som har personuppgifter sparat hos oss kan känna dig trygg.

Lagringstiden

Dina personuppgifter kommer att behandlas så länge det är nödvändigt för att kunna fullgöra våra förpliktelser.