Få hjälp med att hitta en bra plats

Vår uppgift är att hjälpa dig hitta en bra boendelösning eller en daglig verksamhet som passar.

Skicka förfrågan
Maria Lundberg

Maria Lundberg

Områdeschef Boenden
Daniel Nikula

Daniel Nikula

Områdeschef DV, vVD

Våra boenden och dagliga verksamheter finns runt om i landet

Stockholm

Personkrets 1 och 2

Ungdomsboende LSS 9§8

Vuxenboende LSS 9§9

Vuxenboende SOL 7.1.2

Daglig Verksamhet LSS 9§10

Göteborg

Personkrets 1 och 2

Ungdomsboende LSS 9§8

Vuxenboende LSS 9§9

Uppsala

Personkrets 1 och 2

Ungdomsboende LSS 9§8

Vuxenboende LSS 9§9

Genevad

Personkrets 1

Ungdomsboende LSS 9§8

Vuxenboende LSS 9§9

Järna

Personkrets 1

Ungdomsboende LSS 9§8

Familjehem

Skicka förfrågan

Skicka plats förfrågan