Klara Himmelmark från Främja fick årets Arbetsmiljöstipendium av Prevent

Klara Himmelmark tog över som skyddsombud 2019 och startade då ett genomgripande arbetsmiljöarbete som snabbt gav goda resultat. För henne är samarbete nyckeln till framgång och hon jobbar efter devisen ”en för alla, alla för en.

April 30, 2024
Arbetsmiljö
Klara Himmelmark från Främja fick årets Arbetsmiljöstipendium av Prevent

Motivering:

”Klara Himmelmark arbetar som omsorgsmedarbetare på Främja AB, som erbjuder boende och daglig verksamhet enligt LSS. Hon tog över som skyddsombud 2019 och startade då ett genomgripande arbetsmiljöarbete som snabbt gav goda resultat. För henne är samarbete nyckeln till framgång och hon jobbar efter devisen ”en för alla, alla för en”. Klara Himmelmark nominerades med orden: ”I alla aktiviteter hon gör, tänker Klara på arbetsmiljön. Hon har presenterat en egen arbetsmiljöhandbok för ledningsgruppen där man lätt kan hitta information som rör vårt arbete. Hon peppar och uppmuntrar alla att komma till tals. När Klara är på plats är det roligt med arbetsmiljö.” –Prevent

Nominering:

”Klara är en supermedarbetare! Hon är effektiv och ordnar med praktiska och administrativa uppgifter på eget initiativ. I alla de aktiviteter hon och andra gör- tänker Klara på arbetsmiljön. Klara har förberett och planerat en utbildning som hon själv hållit i för mig och medarbetargruppen. Varför sitta på kunskap om man inte delar med sig av den?! Aldrig har jag tidigare sett ett sådant engagemang kring arbetsmiljön. Jag lär mig så mycket att Klara. Hur jag ska tänka och vilka dokument som är bra att använda sig av och känna till. Klara har presenterat en egen arbetsmiljöhandbok för ledningsgruppen där man lätt kan hitta information som rör vårat arbete. Jag rekommenderar andra enheter i organisationen att följa Klaras arbetssätt och utbildningsmetod. När Klara är på plats är det roligt med arbetsmiljö! Hon peppar och uppmuntrar alla att komma till tals och har bra kommunikation med mig som bitr. Enhetschef.” –Maria Hovberg

Stort tack Klara för ditt fantastiska arbetsmiljöarbete!

Stipendiet delades ut av:

Carina Lindfelt ordförande i Prevent och Maria Schönfeld VD i Prevent samt regionalt huvudskyddsombud Jennifer Toranzadeh från Kommunal.
Foto av Bengt Alm

Länkar:

Pressmeddelande från Prevent

Hämta vår checklista
för studebesök

28 viktiga frågor att ställa till ett LSS-boende när du är på studiebesök eller som underlag i ett samtal.