LSS Boende

Hem där du kan vara precis så som du är

Ett hem är inte bara en plats där du bor. Det
är platsen där du känner dig helt trygg med
att vara just den du är, där du kan forma din
omgivning så som du vill. I ditt hem är det du
som är huvudperson.

Våra LSS boenden
Katt sitter på soffbordet i ett LSS boende.
Person klättrar i ett äppelträd med Främjas dagliga verksamhet.

Daglig Verksamhet

MÖJLIGHET TILL DET SOM GER DIG MENING

Palla äpplen, skapa konst, odla grönsaker
eller rädda klimatet –oavsett vad just du är
intresserad av, skapar vi de förutsättningar
som krävs för att du ska ha möjlighet till
det som ger dig mening.

Våra dagliga verksamheter

Lär känna oss

En känsla av att höra till utan att göra dig till

Teckning på omfamnande armar som illustrerar innanförskap.

Vår uppgift är att ta tillvara på varandras
olikheter och skapa en följsam gemenskap
där du är värdefull precis så som du är.

Placeringsrådgivning

Få hjälp med att hitta en bra plats