Främja och FN Agenda 2030

Social och ekologisk hållbarhet

Hållabara samarbeten

Palla

Ekologisk äppelmust som plockas, packas och levereras av personer med funktionsskillnader i nära samarbete med Främja.

Rena Mälaren

Dykning med socialt och miljömässigt ansvarstagande startad av Fredrik Johansson och dagliga verksamheten Främja.

Levly

Nytt sätt att organisera omsorgen och underlätta vardagen närmast huvudpersonen. Framtaget tillsammans med Främja.

Agenda 2030

Den positiva påverkan som Främja bidrar med går att finna i vårt uppdrag och kärnverksamhet där vi lyfter människor och erbjuder ett meningsfullt sammanhang. Vårt mål är att ligga steget före i ekologisk och social hållbarhet och inspirera andra att driva utvecklingen mot ett bättre samhälle och en hälsosammare planet. Med de globala målen synliggör vi vårt bidrag till en mer hållbar utveckling och tar sikte på 2030.

Placeringsrådgivning

Få hjälp med att hitta en bra plats