Hållbarhet

Vi verkar för ekologisk och social hållbarhet och vill inspirera andra att driva utvecklingen mot ett bättre samhälle och en hälsosammare planet.

Främja och agenda 2030

Den positiva påverkan som Främja bidrar med går att finna i vårt uppdrag och kärnverksamhet.

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Främjas omsorgsmedarbetare är vår viktigaste tillgång för att kunna gör skillnad för våra huvudpersoner. Genom systematiskt arbetsmiljöarbete värnar vi om våra medarbetare och att deras arbetsmiljö ska vara så trygg och säker som möjligt. Vi uppmuntrar Främjas skyddsombud till att aktivt delta i vår arbetsmiljökommitté där vi tillsammans kan bidra till att skapa vår egen arbetsmiljö. Främja satsar på professionell handledning för våra medarbetare där de regelbundet ges möjlighet för reflektion och utveckling. Våra chefer går gemensamt rollstärkande ledarskapsutbildningar som en del i Främjas ambition att ständigt bibehålla och utveckla ett empatiskt, tydligt och professionellt ledarskap. Vi satsar på gemensamma aktivitetsdagar där vi kan finna inspiration och ha möjlighet att träffas och byta erfarenheter. Vi tror att god gemenskap och ett starkare samarbete mellan våra enheter bidrar till en gemensam vilja att göra skillnad för andra.

God hälsa och välbefinnande

God hälsa och tillgång till effektiv vård är en grundläggande rättighet och förutsättning för välbefinnande. Ändå finns det socialt utsatta människor som inte har möjlighet att ta del av de vårdinsatser som samhället erbjuder. I Främjas boenden gör vår sjuksköterska alltid en hälso- och sjukvårdsinskrivning när en  huvudpersoner flyttar in. Det lägger sedan grunden för hur våra medarbetare kan stötta våra huvudpersoner att, med största möjliga självständighet, få rätt sjukvårdshjälp. Att få sin medicin utdelad, ett hälsosamtal med vår sjuksköterska eller hjälp att ta kontakt med psykiatrin kan vara exempel på hur vi kan minska psykisk stress och öka individers hälsa och välbefinnande. Målet är att våra huvudpersoner ska kunna få den hälso- och sjukvårdshjälp de behöver.

Hållbara städer och samhällen

I och med urbaniseringen blir efterfrågan större att bo centralt och allt fler människor flyttar till storstäder vilket medför en större risk att de sociala klyftorna ökar. Främja vill vara med och bidra till en positiv utveckling mot socialt hållbara städer och samhällen. Våra serviceenheter är attraktivt placerade i innerstan vilket ger våra huvudpersoner möjlighet att bo centralt vilket bidrar till inkludering. I våra servicebostäder får våra huvudpersoner hjälp med att undanröja hinder och hitta vardagsstrategier som minskar stressnivån så att det blir möjligt att ta del av samhället. Även våra dagliga verksamheter är centralt placerade vilket vilket ger våra huvudpersoner möjligheten att få en meningsfull sysselsättning i innerstan.

Bekämpa klimatförändringarna

Att bekämpa klimatförändringarna och främja ett hållbart nyttjande av ekosystemen är aktuella frågor under en pågående klimatkris. Som en del av något större strävar Främja alltid efter att hitta meningsfulla uppgifter i våra dagliga verksamheter som kan bidra till att minska klimatpåverkan så mycket som möjligt. Vi tror att viktiga och meningsfulla uppgifter får individer att känna delaktighet i något större vilket skapar en större mening och stolthet. Främjas dagliga verksamheter inriktar sig exempelvis på ekologisk odling, djurskötsel, plocka fallfrukt till vår ekologiska och socialt hållbara äppelmust Palla, samt att plocka upp skräp från havets botten via Rena mälaren. I vår Ateljé har vi återkommande teman där vi använder oss av återvunnet material. Genom att visa prov på verksamheter med ekologiskt hållbara uppgifter hoppas vi kunna inspirera andra att andra att göra likadant.

Ekosystem och biologisk mångfald

Att bekämpa klimatförändringarna och främja ett hållbart nyttjande av ekosystemen är aktuella frågor under en pågående klimatkris. Som en del av något större strävar Främja alltid efter att hitta meningsfulla uppgifter i våra dagliga verksamheter som kan bidra till att minska klimatpåverkan så mycket som möjligt. Vi tror att viktiga och meningsfulla uppgifter får individer att känna delaktighet i något större vilket skapar en större mening och stolthet. Främjas dagliga verksamheter inriktar sig exempelvis på ekologisk odling, djurskötsel, plocka fallfrukt till vår ekologiska och socialt hållbara äppelmust Palla, samt att plocka upp skräp från havets botten via Rena mälaren. I vår Ateljé har vi återkommande teman där vi använder oss av återvunnet material. Genom att visa prov på verksamheter med ekologiskt hållbara uppgifter hoppas vi kunna inspirera andra att andra att göra likadant.

Hav och marina resurser

Genom vår dagliga verksamhet på Erstagatan började Fredrik Johansson under sommaren 2019 tillsammans med huvudpersoner att plocka upp skräp från mälarens botten. Detta var starten till den ideella organisationen Rena mälaren som idag består av 300 volontärer som minst 1 gång i veckan städar havsbotten för att få bort gifter från Mälaren och Östersjön. Främjas Dagliga verksamhet kommer från och med våren 2022 att utföra två dyk i veckan tillsammans med Rena mälaren där våra huvudpersoner till största del hjälper till med med den viktiga uppgiften som repdragare. Under maj månad 2022 börjar vår dagliga verksamhet tillsammans med Rena mälaren “Holgerssons underbara skräpresa” med syfte att sprida initiativet till fler städer i Sverige. Rena mälaren har i dagsläget plockat upp 174 000 kg sopor från havsbotten varav 22 000 kg blybatterier.

Våra Hållabara samarbeten

Hands 2 Ocean

Dykning med socialt och miljömässigt ansvarstagande startad av Fredrik Johansson och dagliga verksamheten Främja.

Palla

Ekologisk äppelmust som plockas, packas och levereras av personer med funktionsskillnader i nära samarbete med Främja.

Levly

Nytt sätt att organisera omsorgen och underlätta vardagen närmast huvudpersonen. Framtaget tillsammans med Främja.

Prenumerera

Prenumerera på vårat nyhetsbrev för att få de senaste inläggen till din mailkorg.