Att vara annorlunda kan göra att vi känner oss utanför. Att vi behöver låtsas för att passa in eller vara på ett visst sätt för att ha betydelse.

Vår uppgift är att ta tillvara på allas olikheter och skapa en följsam gemenskap där du är värdefull precis så som du är.

Genom att lyfta varandra och främja varenda individ kan vi utvidga gemenskapen till att omfatta alla människor i ett och samma innanförskap.

våra värderingar

Vi utmanar normer

För att uppnå en ny standard inom vård och omsorg ifrågasätter vi ständigt det gamla och vågar testa nya arbetssätt — även om det för stunden verkar annorlunda. Det centrala är vad som är bäst för varje enskild människa.

Vi frigör potential

Med arbetsuppgifter som skapar värde för omvärlden kommer stolthet och tillhörighet. Vi skapar en bättre tillvaro — både för oss själva och samhället.

Vi lyfter människor

Eldsjälar med driv och stort hjärta är vår viktigaste tillgång. Med frihet att förverkliga idéer och utrymme för ett livslångt lärande värnar vi om vår gemensamma vilja att göra skillnad för andra.

Vi visar hållbart ledarskap

Genom att ligga ett steg före inom social och ekologisk hållbarhet vill vi inspirera andra och driva på utvecklingen mot ett bättre samhälle och en hälsosammare planet. Vi kallar det omhändertänk.

Våra boenden och dagliga verksamheter runt om i landet

Stockholm

Personkrets 1 och 2

Ungdomsboende LSS 9§8

Vuxenboende LSS 9§9

Vuxenboende SOL 7.1.2

Daglig Verksamhet LSS 9§10

Göteborg

Personkrets 1 och 2

Ungdomsboende LSS 9§8

Vuxenboende LSS 9§9

Uppsala

Personkrets 1 och 2

Ungdomsboende LSS 9§8

Vuxenboende LSS 9§9

Genevad

Personkrets 1

Ungdomsboende LSS 9§8

Vuxenboende LSS 9§9

Järna

Personkrets 1

Ungdomsboende LSS 9§8

Familjehem

hitta en plats

Vi hjälper dig att hitta en bra boendelösning och en daglig verksamhet som passar.