Vi hjälper dig hitta ett bra LSS-boende och en daglig verksamhet som passar just dig.

Skicka placeringsförfrågan
Maria Lundberg
Maria Lundberg
Områdeschef Boenden
Martin Szabo
Martin Szabo
t.f Områdeschef Daglig Verksamhet
Daniel Nikula
Daniel Nikula
Områdeschef DV, vVD
Thomas Bernström
Thomas Bernström
Ekonomichef
Jill Blomkvist
Jill Blomkvist
Sjuksköterska DV / Verksamhetschef HSL
Signe Scharffetter
Signe Scharffetter
Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska
Eliel Kiiskinen
Eliel Kiiskinen
Kommunikatör
Kristian Hötzendorfer
Kristian Hötzendorfer
Kvalitetsombud
Jenny Modig
Jenny Modig
Löneansvarig

hitta en plats

Vi hjälper dig att hitta en bra boendelösning och en daglig verksamhet som passar.