Främja Natur

I vår verksamhet på Lidingö är naturen i fokus. Vår enhet består av fem inriktningar som ger möjlighet att arbeta med odling, djur, hantverk, friluftsliv och hållbarhet. Målet är att skapa meningsfulla uppgifter med ett hållbarhetstänk som värnar om vår miljö och omvärld.

34
Platser
Lidingö
Stockholm
LSS 9§10
AST
NPF

Odling 

På Elfviks gård ligger Främja Naturs utflyttade verksamhet där det ges möjlighet att utforska sin nyfikenhet kring odling och trädgårdsarbete. Där kan du lära dig mer eller vidareutveckla dina befintliga kunskaper inom odling, växter och trädgård. Här ges möjlighet att förodla fröer som vi sedan planterar ut i vår odling som vi kallar “från frö till grönsak”. 

Du kan även vara med och lära dig att odla svamp i vår svampodling eller lära dig hur växter och kryddor naturligt trivs i vår skogsträdgård. Genom odling och trädgårdsarbete blir vi mer medvetna om årstiderna och dess påverkan på naturen, vi arbetar med kroppen i en stressfri miljö vilket sammantaget skapar förutsättningar för en sund livsstil.

Djur

Om du vill prova på att arbeta med djur ges möjligheten på Elfviks gård där vi hjälper till att ta hand om gårdens hästar, kaniner, getter och höns. Att arbeta med djur är en viktig och meningsfull uppgift som kräver närvaro och har en helande effekt på oss människor. Det är också väldigt kul att få möjlighet att borsta hästarna, lära känna hönsen, gosa med kaninerna eller leka med getterna. 

Då en stor del av vårt arbete görs i naturen vill vi värna och lära oss mer om djuren som bor där. För att öka vår medvetenhet fågelskådar vi, håller koll på naturens insekter och bygger bostäder till exempelvis pollinerare så de kan fortsätta ta hand om våra växter och kretslopp.

Hantverk 

I Baggeby gård har vi skapat en miljö där du har möjlighet att utforska, skapa och lära dig nya färdigheter inom olika hantverksområden som är både givande och vänliga mot planeten. I vårt snickeri får du chansen att skapa i trä. Vi tillverkar såväl praktiska föremål att använda i verksamheten som dekorationer som pryder våra lokaler. En viktig del är också att skapa föremål till vår odling och skogsträdgård såsom insektshotell, fågelholkar eller odlingslådor. Vi arbetar med återvunnet trä eller andra miljövänliga material. 

Att arbeta med ull från fåren på Elfviks gård är en annan spännande del av verksamheten. Här får du möjlighet att vara med i processen från att ullen tvättas, kardas till att slutligen tillverka en produkt eller ett konstverk. Vi experimenterar med olika tekniker såsom nåltovning, våttovning, växtfärgning och mycket mer.

Mathantverk och förädling är en inriktning där vi skapar produkter direkt från vår ekologiska odling. Här tillverkar vi läckra såser, torkar kryddor, gör inläggningar, mjölksyrar, tar hand om fröer och mycket mer. Vi arbetar med naturliga produkter och med att aktivt minska matsvinnet; vi vill använda hela växten. I Baggeby gård finns utöver dessa exempel också möjlighet att utforska sina egna kreativa intressen. Kanske vill du måla, hålla på med lera eller lära dig sticka? Då finns vi här för att stötta dig.

Friluftsliv 

Många av aktiviteterna vi gör inom verksamheten innehåller rörelse i naturen. Utöver de naturligt inbyggda rörelserna i verksamheten promenerar vi regelbundet i skogen eller längs vattnet. Vi planerar även in rörelseträning och styrkemoment för att hålla oss starka och sunda. Främja har ett samarbete med Cykelfrämjandet som ger oss möjlighet att prova på stigcykling med mountainbike. Vi ger oss ut på stigcykling som anpassas efter individens nivå, vill du prova för första gången går det bra eller vill utmana dig själv att cykla snabbare.

Hållbarhet

För oss är hållbarhetstänket viktigt och det är ett område där vi alltid vill ligga i framkant. Vi strävar efter att hitta kreativa och meningsfulla uppgifter som kan bidra till att minska klimatpåverkan så mycket som möjligt. Genom att visa prov på ekologiskt hållbara uppgifter hoppas vi kunna inspirera och påverka andra att göra likadant. I Främja Natur strävar vi alltid efter att använda hållbara material och helst av allt återvunnet. Vi värnar om djur, reparerar, återanvänder, komposterar och odlar ekologiskt hållbara grönsaker.

Främja Natur
Isabella Örnestål
Samordnare
Martin Szabo
t.f Områdeschef Daglig Verksamhet

Hämta vår checklista
för studebesök

28 viktiga frågor att ställa till ett LSS-boende när du är på studiebesök eller som underlag i ett samtal.