Främja Natur

I vår verksamhet på Lidingö är naturen i fokus. Vår enhet består av fem inriktningar som ger möjlighet att arbeta med odling, djur, hantverk, friluftsliv och hållbarhet. Målet är att skapa meningsfulla uppgifter med ett hållbarhetstänk som värnar om vår miljö och omvärld.

34
Platser
Lidingö
Stockholm
LSS 9§10
ASD
NPF

I vår verksamhet på Lidingö är naturen i fokus. Vår enhet består av fem inriktningar som ger möjlighet att arbeta med odling, djur, hantverk, friluftsliv och hållbarhet. Målet är att skapa meningsfulla uppgifter med ett hållbarhetstänk som värnar om vår miljö och omvärld. 

Odling 

På Elfvik gård ligger Främja naturs utflyttade verksamhet där det ges möjlighet att utforska sin nyfikenhet kring odling och trädgårdsarbete. Där kan du lära dig mer eller vidareutveckla dina befintliga kunskaper inom odling, växter och trädgård. Här ges möjlighet att förodla fröer som vi sedan planterar ut i vår odling “från frö till grönsak”. 

Du kan även vara med och lära dig att odla svamp i vår svampodling eller lära dig hur växter och kryddor naturligt trivs i vår skogsträdgård. Genom odlingen och trädgårdsarbete blir vi mer medvetna om årstiderna och dess påverkan på naturen, vi arbetar med kroppen i en stressfri miljö vilket sammantaget skapar förutsättningar för en sund livsstil.

Djur

Om du vill prova på att arbeta med djur ges möjligheten på Elfvik gård där vi hjälper till att ta hand om gårdens kaniner, getter och höns. Att arbeta med djur är en viktig och meningsfull uppgift som kräver närvaro och har en helande effekt på oss människor. Det är också väldigt kul att få möjlighet att lära känna hönsen, gosa med kaninerna eller leka med getterna. 

Då en stor del av vårt arbete görs i naturen vill vi värna och lära oss mer om djuren som bor där. För att öka vår medvetenhet fågelskådar vi, håller koll på naturens insekter och bygger bostäder till exempelvis pollinerare så de kan fortsätta ta hand om våra växter och kretslopp. 

Hantverk 

Både i våra hantverksrum och på Elfvik gård arbetar vi med olika typer av hantverk. Ofta bygger vi sådant som kan användas i vår odling eller skogsträdgård som exempelvis insektshotell, fågelholkar, drivbänk eller odlingslådor. Vi kardar och tovar ull från Elfviks får, gjuter eller snickrar. Vi reparerar trasiga möbler eller bygger staket och skyltar till Elfviks gård och såklart mm…   

Friluftsliv 

Många av aktiviteterna vi gör inom verksamheten innehåller rörelse i naturen. Utöver de naturligt inbyggda rörelserna i verksamheten promenerar vi regelbundet i skogen eller längs vattnet. Vi planerar även in rörelseträning och styrkemoment för att hålla oss starka och sunda. Främja har ett samarbete med Cykelfrämjandet som ger oss möjlighet att prova på stigcykling med mountainbike. Varje vecka ger vi oss ut på stigcykling som anpassas efter individens nivå, vill du prova för första gången går det bra eller vill utmana dig själv att cykla snabbare. 

Hållbarhet

För oss är hållbarhetstänket viktigt och det är ett område där vi alltid vill ligga i framkant. I Främja natur strävar vi efter att hitta kreativa och meningsfulla uppgifter som kan bidra till att minska klimatpåverkan så mycket som möjligt. Genom att visa prov på ekologiskt hållbara uppgifter hoppas vi kunna inspirera och påverka andra att göra likadant. I Främja natur strävar vi alltid efter att använda hållbara material och helst av allt återvunnet. Vi värnar om djur, reparerar, återanvänder, komposterar och odlar ekologiskt hållbara grönsaker. 

Främja Natur
Isabella Örnestål
Samordnare
Martin Szabo
t.f Områdeschef Daglig Verksamhet

hitta en plats

Vi hjälper dig att hitta en bra boendelösning och en daglig verksamhet som passar.