Säbylund

Välkommen till vårt fina boende med naturen runt hörnet. Huset har en hemlik prägel och du har ett eget rum som du får utforma på personligt vis tillsammans med din kontaktperson.

4
Platser
Järna
Stockholm
LSS 9§8
Personkrets 1

Välkommen till vårt fina boende med naturen runt hörnet. Vi är duktiga på att anpassa verksamheten efter dina behov och önskemål. Huset har en hemlik prägel och du har ett eget rum som du får utforma på personligt vis tillsammans med din kontaktperson. Du har egen toalett och dusch. Måltiderna äter du tillsammans med medarbetarna och de andra ungdomarna som bor i huset, eller för dig själv om du behöver vara ifred när du äter. Du har stora möjligheter att vara delaktig i matlagning och inköp, vårt fokus är att få dig att trivas hos oss.

Vilka mål vill du nå?

När du flyttar in designar vi en plan tillsammans med dig och dina föräldrar. Planen visar vilka målsättningar du har, hur vi kan hjälpa dig att nå dessa mål, samt vad du behöver stöd med i din vardag. Du kommer att få en egen kontaktperson som hjälper dig med de saker du behöver.

Anpassad skolgång och fritid

Främja har ett nära samarbete med flera skolor och tillsammans utarbetar vi ett utbildningskoncept som är individuellt anpassat till dig, dina behov och förutsättningar. Fritidsaktiviteter anpassas utifrån dina önskemål och önskningar.

Varmt välkommen till oss på Säbylund!

Hämta vår checklista
för studebesök

28 viktiga frågor att ställa till ett LSS-boende när du är på studiebesök eller som underlag i ett samtal.