Hur kan måltiden bli pedagogisk och inkluderande på ett LSS-boende?

Att äta och dricka är människans mest ​​grundläggande behov. För de flesta sker det på ren rutin, men för personer med en NPF-diagnos kan det kännas utmanande – både socialt och rent praktiskt. Så hur kan måltiden bli mer inkluderande och därmed även pedagogisk på ett LSS-boende?

April 30, 2024
Omsorg
Hur kan måltiden bli pedagogisk och inkluderande på ett LSS-boende?

Vad menas med en pedagogisk måltid eller omsorgsmåltid inom LSS?

“Definitionen av omsorgsmåltid är att personalen deltar i måltiden med individerna vid matbordet för att erbjuda det individanpassade måltidsstödet som individerna behöver under måltiden.” skriver Socialstyrelsen om pedagogiska måltider i LSS-boende.

Men måltidens utmaningar och möjligheter börjar egentligen långt innan själva intagandet av mat. En frukost, lunch eller middag föregås av menyplanering, inhandling, tillagning eller värmning, dukning och slutligen servering – för att sedan följas av avplockning, diskning och torkning. Kort och gott: många steg som ger utmärkta tillfällen att utmana sig själv och öva på sina färdigheter.

“En måltid har närmast oändliga möjligheter till att bli pedagogisk. Tjusningen med matlagning är just att den går att lägga på vilken nivå som helst – från enklaste välling i nappflaska till masterchef-nivå med avancerade emulsioner. Det finns inte heller någon skam i att säga att man håller på att lära sig laga mat – alla kan göra det oavsett ålder eller diagnos.”
– Joseph Lillo-Stenberg från Främja

Varför är det viktigt med gemensamma måltider?

Att dela en måltid med andra människor är självklart för vissa, medan den som har en NPF-diagnos kan känna ångest och utanförskap. Att delta i småpratet och uppfatta sociala koder kring matbordet kan upplevas oerhört krävande. Det gör att personer med till exempel social ångest ofta drabbas av ett begränsat umgänge – med risk för isolering och ensamhetskänslor.  

Samtidigt är människan i grunden ett socialt väsen och det sociala umgänget är otroligt viktigt för att vårt välbefinnande. Just måltiderna blir därför ett bra tillfälle att träna på det sociala samspelet. Alla människor måste äta – oavsett diagnos. Så har det varit sedan urminnes tider, vilket gör att situationen ofta upplevs mindre kravfylld. Måltiden är helt enkelt en väldigt naturlig situation för människor att mötas på – och så kommer det alltid att vara.

"Det sociala är en friskfaktor – att komma in i ett socialt sammanhang är universellt viktigt för människans välbefinnande.”
– Joseph Lillo-Stenberg från Främja.

Så gör du en måltid både inkluderande och pedagogisk

Hur kan du då hjälpa den som känner motstånd till att delta i gemensamma måltider att faktiskt komma till matbordet frivilligt? Hur skapar du en situation som känns både inbjudande och kravlös? Här kommer 7 tips.

1. Utgå från olika intressen.

Att laga mat inkluderar en rad olika kompetenser – utnyttja det! Om du vet att en person gillar matematik kan ni fokusera på att mäta och väga olika ingredienser medan en person som gillar konst och kultur kanske lockas av att tillaga mat från andra länder eller från någon särskild film.

2. Bestäm menyn tillsammans.

Låt alla som ska äta maten få vara med och bestämma vad det ska bli för mat. Välj gärna något som ni lagar från grunden eftersom det skapar fler tillfällen att träna på.

3. Låt doften sprida sig från köket.

Det signalerar att det händer något trevligt. Kanske kan detta locka ut spelfantasten självmant från datorn i sitt rum?

4. Utnyttja kökets dragningskraft.

Köket är hjärtat i många hem och blir ofta en naturlig samlingspunkt. Utnyttja det! Gör matlagningen till en trevlig och social stund.

5. Bjud in redan under matlagningen.

Börja med det enkla och dela ut småuppgifter, som att göra en dressing, smaka av såsen eller duka bordet.

6. Planera måltiden i god tid.

Och avsätt ordentligt med tid för att både hinna laga maten och instruera andra. Gör det till en gemensam aktivitet.

7. Träna på det sociala samspelet.

Passa på att ha samtal under middagen som alla kan delta i. Kanske kan ni diskutera hur maten ni lagat blev? Vad ska ni göra annorlunda till nästa gång?

“Våra medarbetare får gärna ta god tid på sig att laga mat. Vi fokuserar på goda råvaror, gärna ekologiska eller biodynamiska, även om det blir lite dyrare eftersom det är ett värde som kommer tillbaka på annat sätt. Trivsel och god stämning gör det bättre för huvudpersonerna.”
– Joseph Lillo-Stenberg från Främja.

Matvanor och gemensamma måltider är en av flera saker du bör fråga om i din första kontakt med ett LSS-boende. Ladda ned den här checklistan för att säkerställa att du inte missar andra relevanta frågor att ställa.

Hämta vår checklista
för studebesök

28 viktiga frågor att ställa till ett LSS-boende när du är på studiebesök eller som underlag i ett samtal.