Främja deltar i FN-konferensen Stockholm+50

Martin Szabo som leder daglig verksamheten Främja Natur på Lidingö visar och berättar om synergieffekten av att förena social och ekologisk hållbarhet.

June 2, 2022
April 30, 2024
Hållbarhet
Främja deltar i FN-konferensen Stockholm+50

Sverige agerar tillsammans med Kenya värd för FN högnivåmötet Stockholm+50 då det är 50 år sedan FN höll sin första miljökonferens just i Stockholm (1979).

Konferensen är ett högtidligt 50-årsjubileum med ambitionen att bidra till att öka takten i omställningen mot hållbara och gröna samhällen, där ingen lämnas utanför. Detta ligger helt i linje med Främjas vision om hållbarhet och innanförskap som du kan läsa om i inlägg: Främjas bidrag till Agenda 2030.

Främja har fått äran att delta  i FN-konferensen Stockholm+50 genom Stockholms stads publika aktiviteter på Sergels torg: Gröna plattan.

Martin Szabo som leder daglig verksamheten Främja Natur på Lidingö kommer att visa upp och berättar om synergieffekten av att förena social och ekologisk hållbarhet. Vi ses på Sergels torg, (Gröna Plattan), torsdag 2a juni.

Martin Szabo, leder daglig verksamheten Främja Natur.

Hämta vår checklista
för studebesök

28 viktiga frågor att ställa till ett LSS-boende när du är på studiebesök eller som underlag i ett samtal.