Intervju med Martin Szabo på Stockholm+50 FN-konferens

Sammanfattning av intervjun med Martin Szabo på FN-konferensen Stockholm+50 den 2 juni 2022.

June 15, 2022
April 30, 2024
Hållbarhet
Intervju med Martin Szabo på Stockholm+50 FN-konferens

Martin Szabo, vem är du och var kommer du ifrån?

–Jag är enhetschef över en daglig verksamhet som heter Främja Natur. Det är en daglig verksamhet där vi fokuserar på uppgifter som är bra för naturen. Vi erbjuder meningsfull sysselsättning för personer oftast inom autismspektrumet. Vi satsar på att skapa intressanta och roliga arbetsuppgifter som skapar värde för omvärlden vilket vi tror medför stolthet och tillhörighet - både för oss själv och för samhället.

Vad har du med dig här idag?

–Jag har med mig en trästock som ni kan se. Det är ett av vårt senaste projekt där jag arbetar där vi bygger en svampodling i våran skogsträdgård. Om en stund ska vi tillsammans injicera den med mycel. Trästocken tar jag sedan tillbaka till vår skogsträdgård som ett minne av den här dagen.

Martin visar hur man injicera mycel.

–Svampar är, tycker jag, väldigt intressanta och då menar jag inte bara svampens fruktkropp som vi kan hitta i våra skogar på hösten. För under svampens fruktkropp finns ett nätverket under marken som heter mycel och som är en livsviktig komponent i våra ekosystem. En viktig uppgift som mycel har är att bryta ner organiskt material. De frigör på så sätt viktiga näringsämnen som bidrar till att bilda bördig jord, en jätteviktig del av kretsloppet. Svampar är också mästare på att samarbeta då de kopplar ihop sig med växtrötter (Mykorrhiza). Svampar fungerar som ett förlängt rotsystem som förbättrar växternas upptag av vatten och näring - i utbyte får svampen socker av växtens fotosyntes. De anses vara en av förutsättningarna för att skogar existerar på våra breddgrader. De hjälper även träden att föra över näring till varandra. De arbetar inte bara sinsemellan utan hjälper även andra som är i behov av hjälp och får andra att samarbeta. Granar som attackeras av skadeinsekter kan skicka varningssignaler via mykorrhizan till andra granar. Meningsfullt samarbete.

Men vad har det här att göra med omsorg och social hållbarhet?

–Jag tycker det passar bra ihop med mening och meningsfulla uppgifter där svamparna ser till att träden samarbetar och ger näring till varandra.

–Som målet med vår daglig verksamhet, att verkligen göra något meningsfullt. Under tre års tid har vi nu byggt upp en odling tillsammans med våra deltagare där vi odlar utifrån biodynamiska principer och värnar om jorden med flera olika kompostsystem. Där vi får en fantastisk skörd som är hälsosam för våra kroppar och tarmar och i förlängningen vårt fysiska och psykiska mående. 

–Under skördetid lämnar vi på måndagar skörden till våra servicebostäder och dagliga verksamheter inne i stan. Sen vi hämtar tillbaka deras rester via en hemkompost som heter bokashi till våran jordfabrik. Så där har vi ett litet kretslopp som liknar svampens och trädens sammarbete. Vi ger våra enheter näring i form av skörd från våra odling och som tack tar vi resterna till vård jord precis som träden och svamparna! Vi skapar synergier mellan våra enheter.

Ni är mycket utomhus, har du sett några positiva hälsoeffekter från det?

–Det stämmer. Vi är utomhus varje dag och arbetar med kroppen i vår verksamhet året om vilket jag tror spelar roll varför våra deltagare mår så bra. Likt naturen och växterna följer vi årstiderna, efter den kalla och mörka vintern, när dagarna börjar bli längre, börjar vi knoppa. Vi sår fröer på friland, plantera om, gallra komposten och medans dagarna blir allt längre får vi mer energi och mer att göra. Sen kommer sommaren då vi likt växterna blommar och då är det fullt upp med att skörda, vattna rensa ogräs och alla andra detaljer som en stor odling medför. 

–På hösten fortsätter vi att skörda och när kylan börjar komma avrundar vi bädd efter bädd fram tills att trädgårds och odlingssäsongen är slut vilket är värt att fira. Och vid det här laget är vi värda att gå ner i tempo under vintern. Vilket jag tror vi är skapta för. Denna tid ägnar vi mer åt planering, förodling, snickeri, läsa litteratur osv. Jag har också märkt att vintern är en tid då vi blir starkare som grupp då det är kallare och mörkare utomhus, det ställer högre krav på samarbete.

Odlingslådor från Främja Natur uppställda på Sergels Torg i Stockholm.

Ni har även andra intressanta projekt inom Främja vill du säga några ord om det?

–Två andra meningsfulla projekt som ni kan läsa mer om på vår hemsida om ni är intresserade: Rena Mälaren som plockar upp giftigt skräp från våra havsbottnar och Palla som gör en ekologisk och socialt hållbar äppelmust av fallfrukt som ingen vill ha. Det går att läsa mer om våra projekt på vår hemsida www.framja.se/hallbarhet

Tack Martin Szabo från Främja Natur

–Tack!

Trästocken på väg tillbaka till Främja Naturs odlingar på Elfviks Gård i Lidingö.

Hämta vår checklista
för studebesök

28 viktiga frågor att ställa till ett LSS-boende när du är på studiebesök eller som underlag i ett samtal.